sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Lakkautusten lehtinen

PANKIT JA ”HALLITUKSET” LAKKAUTETTU KAIKKIALLA MAAILMASSA


One People's Public Trust (OPPT) [suom. Ihmiskunnan julkinen säätiö] julkisti lakkauttaneensa maapallon kaikki pankit ja ”hallitukset” 25. joulukuuta 2012 aiemmin koko järjestelmästä tehdyn tutkimuksen löytämien petosten perusteella:

http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AGINDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND.

Mitä tapahtui?

OPPT osoitti maailman pankeille ja korporaatiohallituksille:

1. että ne ovat petollisten toimien ja käytäntöjen avulla varastaneet ihmisiltä satojen vuosien ajan, ja;

2. että kukaan ei ole Luojan ja kenenkään Luojan luoman välissä, ja antoi asianmukaisen mahdollisuuden kiistää molemmat julkilausumat. Siihen ne eivät pystyneet eivätkä sitä siis tehneet. Asian ymmärtämiseksi täysin, lue kokonaan:

Declaration of Facts osoitteesta
http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/DeclarationOfFact.pdf
Tässä kaksi otetta tekstistä:

Hallitusten toimilupa peruutettu: (Viite: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)

”... että kaikki toimiluvat, sisältäen Yhdysvaltain Liittovaltion Hallituksen, YHDYSVALLAT, osavaltiot, valtiot...”, mukaanlukien kaikki lyhenteet, samankuuloiset ilmaisut, tai muut juridiset, taloudelliset tai hallinnolliset sanamuodot, kaikki niiden kansainväliset vastineet, sisältäen kaikki virastot, mukaanlukien kaikki virkamiehet, yleisön palvelijat, toimeenpanoelimet, sopimukset, hallitusmuodot, jäsenyydet, määräykset, ja kaikki muut niiden tekemät ja niiden väliset sopimukset, on nyt mitätöity, tehty arvottomiksi tai muuten peruttu, kiistämättömästi; ...”

Pankkien toimiluvat peruttu: (Viite: TRUE BILL: WA DC UCC dok. nro 2012114776 Oct 24 2012)

”Julistettu ja määrätty peruuttamattomasti perutuiksi: Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) toimiluvat kaikilta sen jäseniltä, sisältäen kaikki edunsaajat, mukaanlukien tietyt tahot, jotka omistavat, operoivat, avustavat ja ylläpitävät yksityisiä rahajärjestelmiä, laskemalla liikkeelle rahaa, perimällä velkoja, juridisten valvontajärjestelmien avulla pyörittävät orjuutusjärjestelmiä ... takavarikoimalla laillista omaisuutta laittomilla esitysmuodoilla...”

Lakkautus- ja lopetusmääräykset:

Huomionarvoinen dokumentti on ”DECLARATION AND ORDER: UCC dok. nro 2012096074, Sept. 09 2012”, asianmukaisesti vahvistettuna uudelleen ja ratifioituna dokumenteissa ”COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586” ja ”TRUE BILL UCC Doc. No. 2012 114776", joissa sanotaan seuraavaa:

Asevoimien vapaaehtoiset ... ”pidättää ja ottaa huostaan jokaikisen tietyn tahon, heidän asiamiehensä, virkamiehensä, sekä muut toimijat, valitsemastaan asuinpaikasta riippumatta, jotka omistavat, operoivat, avustavat ja ylläpitävät yksityisiä rahajärjestelmiä, laskemalla liikkeelle rahaa, perimällä velkoja, pyörittämällä juridisia valvontajärjestelmiä, operoivat orjuutusjärjestelmiä lukuisten valtioiden asukkaita vastaan, ... ”, ja ”lakkauttavat kaikki yksityiset rahajärjestelmät, jotka jäljittävät, siirtävät, laskevat rahaa liikkeelle, perivät velkoja, valvovat juridisin menetelmin pyörittäen siten orjuutusjärjestelmää...”

”... kaikkien luojan luomien olentojen on täten autettava edellämainittuja yleisön palvelijoita tämän määräyksen toteutuksessa, suojelemisessa ja loppuunsaattamisessa kaikin luojan luomin keinoin, jotka on tehty kunkin täydellä henkilökohtaisella vastuulla...”

Etsi mainittuja asiakirjojen numeroita Washingtonin UCC-rekisteristä:
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/

Miten tämä koskee meitä?

Lyhennätkö ”velkaa” lakkautetulle yhtiölle? Kuten asuntolainaa, luottokorttilaskua, auton rahoitusta?

OPPT on lakkauttanut hierarkiat. Luojan ja sinun välissä ei ole ketään, ei edes ”hallitusta”.

Koska on olemassa lakkautus- ja lopetusmääräys, voit tarjota omat ehtosi Kohteliaan huomautuksen muodossa yksilöille, jotka toimivat lakkautettujen pankkien tai ”hallitusten” nimissä.

Miten tämä koskee pankkeja ja ”hallituksia”?

Kaikki toimivat nyt yksilöinä ilman korporaatioiden turvaverkkoa ja henkilökohtaisessa vastuussa jokaisesta tekemästään teosta yleislain alla, jonka turvaavat julkinen käytäntö UCC-1-103, ja Universaali laki, nyt hallitseva laki, jonka OPPT asetti voimaan UCC-rekisteröintien avulla. (Viite: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593)

Jos yksilö toimii lakkautetun pankin tai ”hallituksen” nimissä aiheuttaen vahinkoa jollekin henkilölle, kuten yllä on kuvattu, tämä on henkilökohtaisesti täysin vastuussa tekemisistään. Kaikki sellaiset toimet voivat johtaa Kohteliaan huomautuksen vastaanottamiseen.

Kohtelias huomautus

Kohtelias huomautus sisältää samaa tietoa kuin tämä lehtinen ja lisäksi siinä on ehdot mahdollisten jatkoyhteydenottojen osalta.

Siinä missä pankit ja ”hallitukset” on lakkautettu kaikkialla maailmassa, on myös asetukset, säädökset, säännöt, tuomioistuimet, toimeenpanovalta jne. samoin lakkautettu, joten ilman laillisesti sitovaa sopimusta yksilöiden välillä ei ole olemassa keinoa pakottaa ketään johonkin toimenpiteeseen.

Kohtelias huomautus tarjoaa uudet ehdot lakkautetun tahon nimissä toimiville yksilöille, jotka he voivat hyväksyä huomautuksessa selkeästi ilmaistulla tavalla. Ihmiset eri puolilla maailmaa ovat ladanneet ja lähettäneet Kohteliaita huomautuksia; pelkästään kahden ensimmäisen päivän aikana niitä ladattiin 64 tuhatta kertaa julkaisun jälkeen helmikuun 2013 alkupuolella.
Ks. www.i-uv.com

Mikä UCC-rekisteri on, missä se on voimassa ja ketä se koskee?

Uniform Commercial Code (UCC - Kansainvälinen kaupparekisteri) on markkinoiden ”raamattu” ja se on käytössä kaikkialla maailmassa, mutta välillä valeasussa. Kaupparekisteristä ei kerrota oikeustieteellisissä oppilaitoksissa; sitä käytetään korkean tason pankkiyhteyksissä ja hallitusten korporaatioissa. Useimpien lakimiesten mukaan asianajajat ja maistraatit eivät tiedä mitään UCC:stä väittäen, ettei se koske heitä.

1. Executive Order 13037, päivättynä 4. maaliskuuta, 1997 määritteli ihmiset valtion omistamaksi pääomaksi. Ks. http://www.scribd.com/doc/132544660/Usa-Citizens-as-Property-of-the-Govt

2. UCC dok. nro 0000000181425776, joka on rekisteröity 12. elokuuta, 2011 todistaa, että Federal Reserven ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön välillä on käyty 1789 kauppoja 14,3 biljoonan dollarin edestä (em. linkki)

3. UCC dok. nro 2001059388 todistaa, että Federal Reserve Bank of New York käyttää maapallon muiden pankkien kanssa tehdyissä rahoitusjärjestelyissä vakuutena mm. irtaimiston asiakirjoja, tavaroita ja eläinten syntymättömiä poikasia.
Ks. http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s

Ne, jotka väittävät, ettei UCC ole voimassa Yhdysvaltain ulkopuolella, väittävät samalla myös, että Federal Reserve Bank of New Yorkin rahoitusjärjestelyt ovat mitätöityjä ja arvottomia.

Asianmukainen huolellisuus

Ottaen huomioon UCC-rekisteröintien käytön "hallitusten" ylimmillä tasoilla ja pankeissa ympäri maailman, niihin on suhtauduttava asianmukaisella huolellisuudella.

Jos on olemassa erimielisyys, virhe tai vääryys koskien OPPT:n asianmukaisesti valaehtoisesti rekisteröimää Declaration of Facts -dokumenttia kohtaan, on toimitettava asianmukaisesti vahvistettu, valaehtoinen ilmoitus kiistämisestä (Declaration of Rebuttal). Siinä on oltava kohta kohdalta eriteltynä ja määriteltynä, täysin vastuullisena, tekijän määrittelemän lain väärästä valasta säätämän rangaistuksen uhalla, että edellämainittu kiistäminen on totta ja paikkansapitävää, mustekynällä kiistäjän allekirjoittamana.

Tähän päivään mennessä edellämainitun kaltaista kiistämistä ei ole rekisteröity.

Lisäperehdytystä

Radioshowt:

http://i-uv.com/media/radio-shows/

Kaikki ihmiset julistettu velattomiksi (Viite: Notice of Declaration of Absolute Truth UCC dok. nro 2013032035)

OPPT:n viimeinen rekisteröinti oli 18. maaliskuuta 2013. Tämä asiakirja lakkautti kaikki jäljellä olevat ihmisten luomat entiteetit ja palautti absoluuttisen vapauden planeetan kaikille ihmisille. Tässä asiakirjassa luojaan viitataan "absoluuttisena olemuksena" ja luomakunnan ihmisiin "absoluuttisen olemuksen kehollistumina".

Kohdassa VI sanotaan: "Asianmukaisesti vahvistan, täysin vastuullisena ja sitoutuen, määräyksen julkituomisen kautta, että ikuinen olemus on tehty läpinäkyväksi ja tiettäväksi jokaikisen ikuisen olemuksen maailmankaikkeudessa kehollistuneen ikuisen olemuksen tekemisen kautta, olemaan vapaa ja velaton, kiistämättömästi."

Tämä tarkoittaa sitä, että VELKAA EI OLE.

Sinulla ei ole velkaa... Kellään ei ole velkaa... se on tehty.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.